Who will process personal data
and how to contact him?

1. Streetcom Poland Sp. z o.o. based in Warsaw at ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), entered into the register of entrepreneurs under KRS number 0000717688, NIP 525-273-97-18 (hereinafter referred to as Streetcom), is the controller of personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons about the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter GDPR).2. The administrator has appointed a data protection officer who can be contacted in all matters relating to the processing of personal data and the exercise of rights related to data processing.

If you want to contact the data protection officer, please use the following contact details: Daniel WięcczyckiInspektor Ochrony Danych OsobowychStreetcom Poland Sp. z o. o. ul. Foksal 1600-372 Warszawa streetcom@streetcom.pl

Purposes and legal basis for the processing of personal data1. Providing data is voluntary, but necessary for Streetcom to be able to present the interested person with an offer or information regarding Streetcom services and products.2. Personal data are processed: a) for the purpose necessary to take action at the request of the data subject before concluding the contract – under Art. 6 section 1 letter b) GDPR, b) to pursue the legitimate interests of Streetcom or a third party, such as handling internal processes related to running a business, handling civil and enforcement, administrative and criminal proceedings, marketing of own products and services? based on Article. 6 Section 1 letter f) GDPR, c) to fulfill obligations arising from legal provisions? based on Article. 6 section 1 letter c) GDPR.

What categories of your data do we process? We process the data provided by you in the contact forms, in particular name and surname, contact details, etc.

To whom personal data will be transferred 1. Personal data may be transferred to entities processing data on behalf of the administrator and to entities authorized to obtain data under applicable law. Personal data may be transferred to the following categories of recipients: entities providing the administrator with services necessary to achieve the above-mentioned purposes, including IT partners, entities providing technical or organizational support, other subcontractors in the field of customer service, marketing, entities authorized under the law.2. Personal data will not be transferred to third countries outside the European Economic Area.

How long personal data will be processed Personal data will be processed until the purpose specified in the consent is achieved or until the consent is withdrawn, whichever comes first, and then for the period of limitation of claims and until the completion of civil, enforcement, administrative and criminal proceedings requiring processing data. Do we process your data automatically (including through profiling)? Your data may be processed in an automated manner, but they will not be profiled and it will not produce any legal effects for you or significantly affect your situation to a similar extent.

What rights do you have about personal data
1. You have the right to rectify data, access data, delete data, limit data processing, and transfer data provided to the administrator.
2. You have the right to object to data processing based on the legitimate interest of the administrator or a third party, including profiling, for reasons related to your particular situation, and to object to data processing for direct marketing purposes, including profiling.
3. About data processed based on consent? you have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing that took place before the withdrawal of consent.
4. You have the right to lodge a complaint with the President of the Data Protection Office or with another supervisory authority established under applicable law.

Are you joining?

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.instars.buzz (dalej: „Serwis”). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych o użytkownikach Serwisu, które są pozyskane bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Administrator danych i kontakt Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717688, NIP 525-273-97-18 (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z Inspektorem ochrony danych Administratora, Datasec Consulting Daniel Wieszczycki,  na adres e-mail: streetcom@streetcom.pl. Zakres zbieranych danych
  1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych osobowych - identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości wysyłanych przez Pana/Panią do Administratora.
  1. Administrator gromadzi także dane związane z Pani/a aktywnością w Serwsie, jak na przykład czas spędzony na stronie Serwisu, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
Źródło danych osobowych
  1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane osobowe zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
  1. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora (np. pełnomocnik), to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
  • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest ulepszenie usług oferowanych przez Administratora;
  • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  • prowadzenia działań marketingowych, na podstawie Pani/a dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Prawo do wycofania zgody Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych w celach marketingowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em i nie wpływa na czynności dokonane do czasu jej wycofania. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
  1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
  1. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
  1. Podanie przez Panią/a danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych Ma Pani/Pan prawo:
  • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądać od Administratora usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i kancelariom prawnym obsługującym Administratora. Czas przechowywania danych osobowych Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją wynikającego z przepisów prawa. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie w Serwisie. Przekazywanie danych
  1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów trzecich, informacje dotyczące Pani/a aktywności w Serwisie lub skierowanych do Administratora zapytań mogą być ujawniane:
  1. dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do utrzymania Serwisu i korzystania z jej funkcjonalności, w tym m.in.: Consentmanager, Google (w tym Google Ads, Fonts, General, Recaptcha Tag Manager);
  1. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów.
  1. Nie ujawnimy Pani/a danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
  1. Z Polityką prywatności dostawców, z których usług możemy korzystać, może się Pan/i zapoznać pod adresem:
   1. Google Analytics - https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
    1. Hotjar - https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii
  1. Pliki cookie są krótkimi informacjami, które Serwis zapisuje w Pani/a urządzeniu w postaci plików tekstowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. W Polityce znajdują się informacje dotyczące wykorzystania plików cookie w Serwisie.
  1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie:
a. przechowujące preferencje odwiedzającego. b. zapewniające operacyjność strony internetowej. c. gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika)
  1. Korzystanie z części ww. plików cookie jest konieczne w celu dostarczania Pani/u usługi świadczonej drogą elektroniczną, tj. zapewnienia dostępu do Serwisu.
  1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu telekomunikacyjnym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  1. Pliki cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkownika, a ich głównym zadaniem jest:
a) ułatwienie użytkownikowi korzystanie z Serwisu, b) dostosowywanie Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika, c) badanie ruchu użytkownika w ramach Serwisu.
  • W Serwisie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Administrator zaleca zapoznanie się z każdą z takich polityk przed rozpoczęciem korzystania z innych serwisów internetowych.
  • Pliki cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
  • Możliwe jest dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której Pan/i korzysta, w taki sposób, aby uniemożliwić działanie plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W tym celu należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookie. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.
Save settings
Cookies settings