As it is with questions, they come up unexpectedly and waiting for answers can be truly annoying. We understand this perfectly! We have created this place to provide you with immediate answers to the most frequent questions. But that’s not all! If you come across something that is not on the list yet – write to us. We will answer your questions in no time! Your peace of mind is our priority. 

What is InStars?

Instars is an innovative platform that gives space and opportunity for anyone – regardless of the number of followers – to gain partnerships with brands and build an engaged social media account. 

What does participation in campaigns depend on?

In fact, participation in a recruitment depends on a number of factors. First and foremost on the answers you give in the recruitment questionnaire, but also on your age, location or interests. 

How to apply for the campaign?

By filling in the recruitment questionnaires. The quality of the completed recruitment questionnaire, age, gender, demographics, and interests are taken into account. Additionally, there are always our clients’ criteria for each campaign – these are different each time and are not public. 

When will I find out about my participation in the campaign?

At the end of the recruitment you will receive an e-mail from us regarding this issue. What’s important is that if you qualify for a campaign, we’ll get back to you, and if unfortunately you don’t make it, we’ll get back to you too! 

Where can I find information about planned campaigns?

If you want to keep up to date, be sure to follow our social media profiles. Kształt 😊
There we always publish all the information about planned campaigns. 

How can I consent to the processing of sensitive data?

Simply log in to your Streetcom account, then under “Your profile” tab go to the “Consents” section. There you can tick your consent to the processing of sensitive data. 

How to change your email address?

You need to email us about this – instars@instars.buzz. Remember to include the email address you are currently using and the one to which you have your account assigned in your message. 

How to delete an account?

To delete your account, contact us at instars@instars.buzz with your account deletion request. 

What if I don’t pick up my package?

If you fail to collect your package, the courier will then attempt delivery again on the next working day. If you do not manage to pick it up at that time either, then unfortunately the package will be returned to us. But rest assured, this does not mean that you will be excluded from the campaign. Be sure to write a message to the project manager at the e-mail address associated with the campaign and inform them about the situation – we consider each situation individually, and in exceptional cases we will resend the package to you. 

What if it turns out that I cannot participate in the campaign even though I have already collected the package? 

In such a situation, don’t get stressed, but simply get in touch with us. Write an e-mail, call us – then we will try to resolve the situation somehow. 

I HEREBY AGREE TO DIRECT MARKETING BY STREETCOM POLAND SP. Z O.O.  USING TELECOMMUNICATIONS TERMINAL EQUIPMENT AND AUTOMATED CALLING SYSTEMS. 
Data controller: Streetcom Poland Sp. z o. o. with its registered office in Warsaw at ul. Foksal 16 (hereinafter referred to Streetcom). 
Purposes and legal grounds for data processing: pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR – the processing is necessary to take actions at the request of the data subject prior to entering into an agreement pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR – to pursue the legitimate interests of Streetcom or a third party, such as the handling of internal processes related to the conduct of business, the handling of civil, enforcement, administrative and criminal proceedings, the marketing of own products and services pursuant to Article 6(1)(c) of the GDPR – to comply with obligations under the law. To the extent that the marketing will take place via electronic mail or telecommunications terminal equipment, the legal basis is voluntary consent. Data recipients: Entities processing data on behalf of the controller and entities entitled to obtain data under applicable law. Rights of the data subject: The right to request rectification, erasure or restriction of data processing; the right to lodge a complaint with a supervisory authority; other rights referred to in the “Information Clause”. For more information on data processing, please see the information clause.

If you have not found the answer to your question?

Contact us


  Data administrator: Streetcom Poland Sp. z o. o. with its registered office in Warsaw at ul. Foksal 16 (hereinafter Streetcom).
  Purposes and legal basis for data processing:
  based on Article. 6(1)(b) GDPR - processing is necessary to take action at the request of the data subject before concluding a contract.
  based on Article. 6(1)(f) GDPR - in order to pursue the legitimate interests of Streetcom or a third party, such as handling internal processes related to running a business, handling civil, enforcement, administrative and criminal proceedings, marketing of own products and services
  based on Article. 6(1)(c) GDPR - in order to fulfill obligations arising from legal provisions. To the extent that marketing takes place via e-mail or telecommunications terminal devices, the legal basis is voluntary consent.
  Data recipients: Entities processing data on behalf of the administrator and entities authorized to obtain data under applicable law. Rights of the data subject: The right to request rectification, deletion or limitation of data processing; the right to lodge a complaint with the supervisory authority; other rights referred to in the "Information Clause". More information about data processing can be found in the information clause

  Are you joining?

  Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active
  Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.instars.buzz (dalej: „Serwis”). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych o użytkownikach Serwisu, które są pozyskane bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Administrator danych i kontakt Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717688, NIP 525-273-97-18 (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z Inspektorem ochrony danych Administratora, Datasec Consulting Daniel Wieszczycki,  na adres e-mail: streetcom@streetcom.pl. Zakres zbieranych danych
   1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych osobowych - identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości wysyłanych przez Pana/Panią do Administratora.
   1. Administrator gromadzi także dane związane z Pani/a aktywnością w Serwsie, jak na przykład czas spędzony na stronie Serwisu, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
  Źródło danych osobowych
   1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane osobowe zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
   1. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora (np. pełnomocnik), to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
   • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest ulepszenie usług oferowanych przez Administratora;
   • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
   • prowadzenia działań marketingowych, na podstawie Pani/a dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Prawo do wycofania zgody Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych w celach marketingowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em i nie wpływa na czynności dokonane do czasu jej wycofania. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
   1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
   1. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
   1. Podanie przez Panią/a danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych Ma Pani/Pan prawo:
   • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
   • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   • żądać od Administratora usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
   • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
   • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i kancelariom prawnym obsługującym Administratora. Czas przechowywania danych osobowych Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją wynikającego z przepisów prawa. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie w Serwisie. Przekazywanie danych
   1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów trzecich, informacje dotyczące Pani/a aktywności w Serwisie lub skierowanych do Administratora zapytań mogą być ujawniane:
   1. dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do utrzymania Serwisu i korzystania z jej funkcjonalności, w tym m.in.: Consentmanager, Google (w tym Google Ads, Fonts, General, Recaptcha Tag Manager);
   1. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów.
   1. Nie ujawnimy Pani/a danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
   1. Z Polityką prywatności dostawców, z których usług możemy korzystać, może się Pan/i zapoznać pod adresem:
    1. Google Analytics - https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
     1. Hotjar - https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
  Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii
   1. Pliki cookie są krótkimi informacjami, które Serwis zapisuje w Pani/a urządzeniu w postaci plików tekstowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. W Polityce znajdują się informacje dotyczące wykorzystania plików cookie w Serwisie.
   1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie:
  a. przechowujące preferencje odwiedzającego. b. zapewniające operacyjność strony internetowej. c. gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika)
   1. Korzystanie z części ww. plików cookie jest konieczne w celu dostarczania Pani/u usługi świadczonej drogą elektroniczną, tj. zapewnienia dostępu do Serwisu.
   1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu telekomunikacyjnym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
   1. Pliki cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkownika, a ich głównym zadaniem jest:
  a) ułatwienie użytkownikowi korzystanie z Serwisu, b) dostosowywanie Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika, c) badanie ruchu użytkownika w ramach Serwisu.
   • W Serwisie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Administrator zaleca zapoznanie się z każdą z takich polityk przed rozpoczęciem korzystania z innych serwisów internetowych.
   • Pliki cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
   • Możliwe jest dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której Pan/i korzysta, w taki sposób, aby uniemożliwić działanie plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W tym celu należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookie. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.
  Save settings
  Cookies settings