Instars

InStars, previously Streetcom, is a place where your career will develop. We are the largest community of nano, micro and macro influencers in Europe who, combining passion, creativity and influence, change the world! Now it’s time for you!

Do you dream of a career as an influencer? Do you want to reach a wide audience with your message? At Instars, we believe that every voice, regardless of scale, has the power to inspire.

Here you will meet partners who share your vision, brands that appreciate your authenticity, and opportunities that lead to surprising results.

Take part in campaigns of leading global brands, build your career and shape your channels with InStars!

Interested? Register your account and get into the game!

Grow your career on Instars!

Regardless of whether you are a starting Influencer or are already reaching for the stars – InStars is your place. For many years, we have been gathering and supporting internet creators from various fields. Our students gain the opportunity to develop their accounts, create an unforgettable portfolio, as well as build personal brands and become authorities in the field of influencer marketing. It is here that they take part in epic campaigns with the most important global brands, and we provide them with a daily dose of learning and development.

Join us now! We are waiting for you!

Do you have < 1000 followers?

NanoInfluencer

Do you have up to 1000 followers?

You are a NANO INFLUENCER

Already have an account? Log in

Do you have < 1000 followers?

You are

NanoInfluencer

Every great start had a beginning. If you feel that you have an idea for yourself, but you need support in developing your account and career as an Influencer, InStars is the place for you. By joining us, you will gain access to knowledge, inspiration and support from experienced professionals. Being part of InStars also gives you the opportunity to connect with others who share your passion.

Register

Already have an account? Log in

Do you have > 1000 followers?

MicroInfluencer

Do you have over 1000 followers?

You are a MICRO INFLUENCER

Already have an account? Log in

Do you have > 1000 followers?

You are

MicroInfluencer

Your online activity brings results – 1,000 loyal followers! It’s a great feeling, but have you ever thought about even greater effects? About campaigns that effectively attract attention? About cooperation with global brands? Now you have a chance to get it all, because you’ve come to the right place.

InStars is a community of enthusiasts where we create space for development and inspiration. We help you achieve greater reach and create conditions for creative growth. Join us and prove to the world that your dreams have no limits.

Register

Already have an account? Log in

Do you have > 50,000 followers?

MacroInfluencer

Do you have over 50,000 followers?

You are a MACRO INFLUENCER

Contact us!

Do you have > 50,000 followers?

You are

MacroInfluencer

Influencer Marketing is your life, maybe even your whole story? Your commitment and professionalism have proven that you can reach the top and live according to your principles.

We invite you to InStars. We offer fascinating, inspiring and extremely creative campaigns that will give you a unique space to express yourself, have fun and tell stories. Let’s write the next chapters of your career together!

  Dane osobowe

  Social Media


  Administrator danych: Streetcom Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (dalej Streetcom).

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Streetcom lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postepowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych, marketing własnych produktów i usług
  na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. W zakresie, w jakim marketing będzie się odbywał za pomocą poczty elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda.

  Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w "Klauzuli informacyjnej". Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w klauzuli informacyjnej

  Career at Instars

  Being an Influencer is not only about expressing yourself and living according to your own rules, it is also about the power to influence others. It’s no wonder that this is the dream of more and more people. If you have a passion for building and developing your position in the Internet world, we have great news for you. InStars is a place where your dreams can come true. By joining us, you will gain access to knowledge, inspiration and support from experienced professionals. We have created the most recognizable campaigns on the Internet, and now we are ready to help you. It doesn’t matter if you are a beginner influencer or you have a large account. We will support you at every stage of your journey.

  Join InStars and move to the next level. Don’t waste time, now is the best time to reach for the stars!

  What’s new with us?

  Do you want to be on top of news and trends in Influencer Marketing? Do you care about current and solid knowledge about conducting effective online activities? Come to our Academy! Here you will find a lot of knowledge and fresh inspirations that will help you develop as an Influencer.

  03/3/2024
  Category: Education
  6 min.
  StreetcomAlchemia Zaufania

  Trust Academy

  Nearly 40% of Polish Internet users rely on the opinion of influencers when choosing products and services. In terms of influence on consumers, celebrities are equal to influencers only in one product category – luxury goods. Fashion and Beauty are the product categories where the

  03/3/2024
  Category: Case Studies
  1 min.
  MaspexTymbark Just Plants

  Tymbark Plants

  Target group Influencers who lead a healthy lifestyle. Their social media are lifestyle-oriented. Coffee enthusiasts who are looking for plant-based substitutes in their diet. Campaign goal Building awareness of the Tymbark Just Plants brand. Education about plant products, their compositions and benefits.

  03/3/2024
  Category: Case Studies
  1 min.
  AvonAnew

  Avon

  Target Group Influencers with beauty profiles. People are willing to provide information about the advertised product naturally and interestingly. Campaign goal Increasing brand interest and engagement. Building greater awareness about the new Avon brand product. Package composition

  Brands that already cooperate with INSTARS

  For many years, we have been supporting international and Polish brands in their online activities, helping them build a strong position among consumers. We have implemented hundreds of successful campaigns for companies such as: Purina, S.C. Johnson, Avon or Tier. Our experience and achievements speak for themselves.

  Are you joining?

  Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active
  Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.instars.buzz (dalej: „Serwis”). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych o użytkownikach Serwisu, które są pozyskane bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Administrator danych i kontakt Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717688, NIP 525-273-97-18 (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z Inspektorem ochrony danych Administratora, Datasec Consulting Daniel Wieszczycki,  na adres e-mail: streetcom@streetcom.pl. Zakres zbieranych danych
   1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych osobowych - identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości wysyłanych przez Pana/Panią do Administratora.
   1. Administrator gromadzi także dane związane z Pani/a aktywnością w Serwsie, jak na przykład czas spędzony na stronie Serwisu, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
  Źródło danych osobowych
   1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane osobowe zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
   1. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora (np. pełnomocnik), to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
   • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest ulepszenie usług oferowanych przez Administratora;
   • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
   • prowadzenia działań marketingowych, na podstawie Pani/a dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Prawo do wycofania zgody Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych w celach marketingowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em i nie wpływa na czynności dokonane do czasu jej wycofania. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
   1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
   1. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
   1. Podanie przez Panią/a danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych Ma Pani/Pan prawo:
   • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
   • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   • żądać od Administratora usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
   • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
   • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i kancelariom prawnym obsługującym Administratora. Czas przechowywania danych osobowych Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją wynikającego z przepisów prawa. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie w Serwisie. Przekazywanie danych
   1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów trzecich, informacje dotyczące Pani/a aktywności w Serwisie lub skierowanych do Administratora zapytań mogą być ujawniane:
   1. dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do utrzymania Serwisu i korzystania z jej funkcjonalności, w tym m.in.: Consentmanager, Google (w tym Google Ads, Fonts, General, Recaptcha Tag Manager);
   1. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów.
   1. Nie ujawnimy Pani/a danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
   1. Z Polityką prywatności dostawców, z których usług możemy korzystać, może się Pan/i zapoznać pod adresem:
    1. Google Analytics - https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
     1. Hotjar - https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
  Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii
   1. Pliki cookie są krótkimi informacjami, które Serwis zapisuje w Pani/a urządzeniu w postaci plików tekstowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. W Polityce znajdują się informacje dotyczące wykorzystania plików cookie w Serwisie.
   1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie:
  a. przechowujące preferencje odwiedzającego. b. zapewniające operacyjność strony internetowej. c. gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika)
   1. Korzystanie z części ww. plików cookie jest konieczne w celu dostarczania Pani/u usługi świadczonej drogą elektroniczną, tj. zapewnienia dostępu do Serwisu.
   1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu telekomunikacyjnym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
   1. Pliki cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkownika, a ich głównym zadaniem jest:
  a) ułatwienie użytkownikowi korzystanie z Serwisu, b) dostosowywanie Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika, c) badanie ruchu użytkownika w ramach Serwisu.
   • W Serwisie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Administrator zaleca zapoznanie się z każdą z takich polityk przed rozpoczęciem korzystania z innych serwisów internetowych.
   • Pliki cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
   • Możliwe jest dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której Pan/i korzysta, w taki sposób, aby uniemożliwić działanie plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W tym celu należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookie. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.
  Save settings
  Cookies settings